Zpracování osobních údajů

Jako provozovatel webové stránky Vestic my ve společnosti LifePlan CZ s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 27952541, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128964 (dále jen „My“ nebo „Správce“) zpracováváme v rámci naší činnosti osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

V této informaci najdete přehled toho, se kterými vašimi údaji pracujeme, proč a jak dlouho je zpracováváme, kdo k nim také může mít přístup nebo jaká máte vůči nám práva. Webová stránka Vestic poskytuje nabídku služeb a finančních produktů s možností zprostředkování jejich uzavření s konkrétními institucemi (banky, pojišťovny, apod.). Podle toho, které naše služby využijete, se liší i rozsah zpracování osobních údajů. Pro lepší přehlednost jsme proto informace dále rozdělili pro následující jednotlivé případy, které mohou nastat (a to třeba i více najednou):

 1. Napíšete nebo zavoláte do Vestic s libovolným dotazem
 2. Navštívíte web Vestic

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle Nařízení máte následující práva, ale vezměte prosím předem na vědomí, že v některých konkrétních případech jim nemusí být možné vyhovět:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 7. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit na adrese info@vestic.cz nebo písemně na adrese LifePlan CZ s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Služba Vestic není určena pro osoby mladší 18 let, proto zvláštní informace o zpracování osobních údajů dětí nejsou zahrnuty.
V Praze dne 1. 1. 2020

Napíšete nebo zavoláte do Vestic s libovolným dotazem

Vestic je připraven vám odpovědět na veškeré vaše dotazy. Potřebuje ale kvůli tomu pracovat s některými vašimi osobními údaji.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme
  • jméno a příjmení
  • kontaktní adresa, ze které nás kontaktujete
  • obsah komunikace
 2. Proč osobní údaje potřebujeme zpracovávat a co nás k tomu opravňuje

  V rámci našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely komunikace s našimi zákazníky nebo potenciálními zákazníky a zodpovězení případných dotazů. Rovněž budeme osobní údaje zpracovávat také pro účely zlepšování našich služeb a interní analýzy.

 3. Kdo další může mít k vašim osobním údajům od nás přístup

  Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům

  našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Vestic také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení naší ICT infrastruktury:

  • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
  • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
  • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820

  Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

 4. Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

  Jako správci osobních údajů budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu komunikace (zaslání odpovědi, apod.) prodlouženou o 1 měsíc.

Navštívíte web Vestic – informace o cookies

Vestic funguje nejlépe on-line, na těchto webových stránkách. Při vaší návštěvě dochází také ke zpracování osobních údajů..

Správce užívá na této webové stránce soubory cookies (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) , které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek včetně automatického doplnění některých polí
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas
 • retargeting, pokud jste k tomu udělili souhlas.

Sběr cookies lze považovat za zpracování osobních údajů. Zpracování pro měření návštěvnosti a zajištění bezpečného fungování stránek včetně automatického doplnění některých polí z tzv. session v počítači uživatele je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies pro cílení reklamy a pro remarketing jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu 1 roku. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí lišty při návštěvě webových stránek, změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, pomocí stránky http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nebo případně na výše uvedené kontaktní adrese info@vestic.cz.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci lišty při návštěvě webových stránek, v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@vestic.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

služba Sklik, provozovaná společnosti Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Vaše osobní údaje mohou být předány některým dalším příjemcům našim dodavatelům, kteří nám s fungováním služby Vestic také pomáhají jako tzv. zpracovatelé. Jedná se o poskytovatele řešení ICT infrastruktury a marketingovou agenturu:

 • InColor studio s.r.o., IČ: 05216265, se sídlem Ořechová 1877/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25115804
 • provozovatelé SW produktů ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 027 62 943 a RAYNET s.r.o., se sídlem
  Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820
 • Marketing Makers s.r.o., IČ: 04174836, se sídlem Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.

Buy now