Zajištění firemního majetku a pojištění odpovědnosti

Dlouhá léta budujete firmu, přibývá její majetek, ale nemáte ho pojištěný proti nahodilým událostem? Nebo máte, ale nevyznáte se v tom, jaká rizika současné pojištění kryje a s jakými limity? To je poměrně částá chyba, které se podnikatel může dopustit. Přitom není nic jednoduššího, než na základě vstupní analýzy stanovit hodnotu majetku a rizika, která mohou nastat, a podle toho vybrat partnera, který nabídne nejlepší podmínky. Ty vyhodnocujeme podle pojistných podmínek a ceny tak, abyste za své peníze dostali odpovídající ochranu.

analyzujeme

vyhodnotíme rizika

sestavíme portfolio

optimalizujeme

Pojištění majetku a revize smluv

Vždy začneme podrobnou analýzou pojišťovaného majetku. Pokud ještě neexistuje žádná pojistná smlouva, která by rizika kryla, tak ji na základě vstupních dat připravíme. Pokud již smlouvu máte, tak vyhodnotíme rizika a smlouvu podle toho zaktualizujeme. Abychom vše správně vyhodnotili, potřebujeme znát do detailu vaše podnikání a rizika s ním spojená. S těmi nás musíte seznámit vy. Zbytek už můžete nechat na nás.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Chybovat je sice lidské, ale taky to může být dost drahé. Někomu může způsobená škoda způsobit i ekonomický krach. Na pojištění odpovědnosti za škodu se tedy opravdu nevyplácí šetřit.

Pojištění odpovědnosti je celá spousta. Za základ, který by měla pojistná smlouva zohledňovat, se dají považovat:

  • odpovědnost za újmu způsobenou na věci
  • odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
  • odpovědnost za následnou finanční škodu

Pojištění odpovědnosti se dá pak dále rozšiřovat podle konkrétního typu podnikání a rizik s ním spojených.

Likvidace škodních událostí

A kdyby přišla pojistná událost nebo jste způsobili škodu, tak jsme tu my, kdo škodu bude s pojišťovnou řešit. Protože jsme smlouvy připravovali a vybírali partnera, likvidace nebude nic složitého ani zdlouhavého.

Case study: Revize smluv pro podpojištěný sklad

  • Většina našich zákazníků k nám přišla pro analýzu stávajícího pojištění majetku. Až na výjimky nemohou ze smlouvy vyčíst, jaká rizika mají vůbec pojištěna. Krásným příkladem je zákazník, jehož majetek jsme letos přebírali do správy. Předmětem pojištění je sklad a vše s ním spojené (vybavení, stroje, elektronika a zásoby). Jen aktuální zásoby mají hodnotu přes 50 mil. Kč, přičemž stávající limit ve smlouvě byl nastaven na 8 mil. a jediným pojištěným rizikem byla povodeň a záplava (!). Sklad přitom stojí na jednom z nejvyšších bodů v Praze. Ve vedlejším skladě denně jiná společnost manipuluje s hořlavinami a riziko požáru nebo kouře vůbec nebylo zohledněno. Smlouvy jsme zrevidovali a vybrali nového solidního partnera.

FAQ k pojištění firemního majetku a pojištění odpovědnosti

Kdo bude stanovovat správné limity a pojistné částky?
My, vy a vaše účetnictví. Právě vy byste měli nejlépe vědět, jaký máte majetek, co ho ohrožuje a co zase vy můžete způsobit svým podnikáním někomu dalšímu.
Jak často by se tedy měla pojistná smlouva aktualizovat?
Při každé změně, která ve vašem majetku nastane. Pokud vaše podnikání roste, tak se to určitě někde projevuje a měli bychom to zohlednit. Jinak by kontrola nastavení smluv měla probíhat alespoň jednou ročně.
Co vše dnes může smlouva krýt?
Majetek, různé druhy odpovědnosti, skladové zásoby, IT vybavení ale třeba i kybernetická rizika nebo náhrady při přerušení provozu.

Dejte nám vědět

Jsme vám plně k dispozici na info@vestic.cz nebo na +420 226 259 742.

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

    Buy now