Dotace pro firmy, podnikatele, úřady, obce a školy

Ani v oblasti dotací se neobejdete bez důkladné počáteční analýzy. Zjistíme, jaké dotační programy využít, a nastavíme jejich vhodnou kombinaci. S námi získáte kompletní dotační poradenství, kdy se staráme o to, aby celý průběh od žádosti až po čerpání prostředků proběhl hladce. Využíváme dotačních programů Evropské Unie a národních dotačních programů.

příprava

žádost

schválení

čerpání

kontrola

Dotace pro firmy

Vyhledáme vhodné dotační programy pro vaši oblast podnikání a z posledních trendů umíme vyřídit i dotace na elektromobil. Elektromobilita je čím dál zajímavější řešení firemního vozového parku a vzhledem k tomu, že se ve městech hodně rozšířily nabíjecí stanice, tak překážkou dnes zůstává akorát vysoká pořizovací cena. Ta se dá ale řešit právě dotacemi na elektromobil pro firmy. Tím se cena vyrovná běžným motorům a vy můžete následně těžit z nízkých nákladů na provoz.

Dotace pro začínající podnikatele a dotace pro startupy

Nejhorší na podnikatelském záměru v jeho raném stádiu je absence finančních prostředků na jeho dotažení a následný rozvoj. Přitom začínající podnikatelé a startupy mají možnost čerpat z dotačních programů, které jsou pro ně určené. Velmi oblíbené jsou dotace pro začínající podnikatele od úřadu práce. Pomůžeme vám nakopnout vaše podnikání a získat konkurenční výhodu.

Dotace pro zemědělce

Pro začínající zemědělce i matadory umíme vyřídit několik druhů dotací na rozvoj činnosti včetně žádaných dotací PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) a dotací SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Prostředky z dotačních titulů lze využít na investice do nemovitostí a technologií pro živočišnou (chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní) a rostlinnou výrobu, jako jsou výstavby a rekonstrukce budov pro ustájení zvířat nebo pěstování rostlin (skleníky, foliovníky). Současně lze investovat i do nákupu nemovitostí, pořízení strojů pro zemědělskou výrobu nebo do zpracování a využití biomasy.

Dotace pro školy

Dotační programy je možné využít pro podporu, zkvalitnění a modernizaci počátečního, terciálního i dalšího vzdělávání. U firem jsou nejoblíbenější dotace na soukromou školku, hned v závěsu vyřizujeme nejčastěji dotace soukromým školám a dotace pro mateřské školy. Ty je využívají nejen ke vzdělávání žáků, ale také svých pracovníků. Dotační programy bezproblémově pomohou i s materiálně-technickým vybavením nebo budováním a rekonstrukcí prostor pro výuku a vzdělávání.

Dotace pro obce

Obce, města a kraje mohou využít dotační programy pro zlepšení života obyvatel, dopravní infrastruktury a životního prostředí – jednoduše na jakýkoliv záměr, který zlepší životní standard obyvatel. Nejoblíbenější jsou dotace pro obce na veřejnou kanalizaci. V rámci životního prostředí umíme získat finance na zateplení veřejných budov, na snižování energetické náročnosti, na lepší využívání vody nebo úspornou energii. V rámci rozvoje obcí vyřídíme dotace na rekonstrukce a nové výstavby silnic II. a III. třídy pro veřejnou dopravu, inovace v cestovním ruchu i oblasti, jako je kultura, sociální integrace nebo péče o zdraví a rozvoj služeb v lokalitě. I obce a města mohou přes dotační programy investovat do vzdělávání svých lidí pro podpoření místního trhu práce.

V rámci spolupráce připravíme a podáme projektovou žádost včetně povinných příloh. Připravíme i výběrové řízení na dodavatele, který splňuje pravidla dotačních titulů. Postaráme se o kompletní administrativu spjatou s vyplacením dotace i následným řízením projektu po dobu udržitelnosti. Nemusíte se proto bát, že byste veškerou byrokracii spojenou s žádostí o dotace nezvládli – budeme vám průvodcem.

Case study: Dotace na výstavbu vzdělávacího centra

  • Oslovil nás zákazník, který měl zájem využít dotační titul na výstavbu vzdělávacího centra v jižních Čechách. Po důkladné analýze jsme připravili kompletní žádost včetně povinných příloh. Po kladném vyhodnocení připravené žádosti jsme zajistili proplacení dotace a v současné době hlídáme pravidla čerpání dotace v době udržitelnosti projektu. Dnes tak kousek od Prachatic vyrůstá centrum vzdělávání za přispění evropské dotace.

FAQ k dotacím pro firmy a podnikatele

Jak nejlépe požádat o dotaci?
Nejlepší je začít konzultací svého záměru. Ne vždy musí být na konkrétní záměr vypsaný dotační titul, a proto je dobré nejprve projít, co vlastně chcete financovat.
Jak dlouho trvá příprava podkladů?
To je hodně individuální a vždy hodně záleží na vaší součinnosti. Průměrně od konzultace do podání žádosti zabere naše práce dva měsíce.
Na co všechno se dá čerpat dotace?
Dotačních titulů je celá řada, ať už z fondů EU, nebo lokálních dotačních programů. Vždy záleží na vašem konkrétním záměru a aktuálně vypsaných dotačních titulech.

Dejte nám vědět

Jsme vám plně k dispozici na info@vestic.cz nebo na +420 226 259 742.

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

    Buy now