Finanční slovník pro firmy a podnikatele

Dotace

 • Doba udržitelnosti:

  Udržitelnost je doba, po kterou musí daný projekt, na který jste získali dotaci běžet. Nejčastěji jde o 3 až 5 let. Splnění doby udržitelnosti pak mohou kontrolovat instituce, z jejichž progamů jste dotace získali.

Investice

 • Aktiva:

  Zjednodušeně jde o majetek společnosti, který firma vydělala, koupila nebo jí leží na debetních účtech a který má ihned k dispozici. Pojem se používá v oboru účetnictví a dělí se na dlouhodobá a krátkodobá aktiva, ale využívá se i volněji mimo něj.

 • Komodity:

  Zboží, které má při obchodování stále stejnou podobu. Nejčastěji se setkáte s komoditami na burze, kdy obchodujete třeba se surovinami, jako je hliník nebo ropa. Komoditou nejsou napříkad automobily, protože existují v desítkách typů a provedeních.

 • Akcie:

  Cenný papír, kterým držíte v ruce určitou hodnotu (např. podíl v akciové společnosti a případné dividendy ze zisku) a rozhodovací pravomoc (možnost účastnit se valné hromady akciové společnosti a rozhodovat o jejím směřování).

 • Dluhopisy:

  Jinak také obligace nebo bondy představují pro společnost možnost, jak získat finance pro svou expanzi nebo jiné záměry. Vydá dluhopis a tomu, kdo si ho zakoupí, se zavazuje vyplatit k určitému datu předem daný finanční obnos (většinou cenu dluhopisu + úrok).

 • Fondy kvalifikovaných investorů (kvalifikovaní investoři):

  FKI jsou alternativní fondy, do kterých musíte investovat alespoň 1 mil. Kč a zároveň prokázat, že tomu druhu investování rozumíte a máte na něj finanční zázemí – že jste oním kvalifikovaným investorem. Tyto podmínky vás mají chránit, protože tyto fondy jsou rizikovější a mají spekulativní složku – na druhou stranu ale nabízejí širší možnosti, a proto jsou čím dál populárnější pro diverzifikaci portfolia. FKI investují například do pozemků, umění nebo automobilových veteránů – tedy i do netradičních aktiv, s jejichž oceňováním by měly standardní fondy problém. Často fond vznikne na zakázku pro uzavřenou skupinu investorů.

Flotila aut

 • Fleetové podmínky:

  Podmínky při dlouhodobé spolupráci v oblasti financování (nejčastěji operativního leasingu) a správy vozového parku uzavřené přímo mezi firmou a automobilkou/prodejcem vozů. Podmínky jsou zaneseny ve fleetové smlouvě, kde se specifikuje cena, doba dodání, výbava aut, obchodní podmínky a financování. Měly by být šité na míru dané firmě (zákazníkovi).

 • Import dané značky:

  Oddělení dovozu dané značky automobilů – např. Import Volkswagen Group se stará o import značek Volkswagen, Audi a Seat. Vestic vám umí vyjednat fleetové podmínky přímo na importu dané značky bez dalších prostředníků.

 • Retailové pojištění:

  Pojištění navržené pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy a instituce – obvykle méně výhodné, dražší a navrhované tak, aby uspokojilo co nejširší skupinu lidí. Není tedy na míru vašemu byznysu a specifickým potřebám.

 • Zůstatková hodnota:

  Předpokládaná cena vozu nebo stroje na konci financování vzhledem k jeho opotřebení (najeté km, způsob užívání atd.).

Dejte nám vědět

Jsme vám plně k dispozici na info@vestic.cz nebo na +420 226 259 742.

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Buy now